ฝนตก ~ ยิ่งนึกถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มช่ำ ☁💧☔ #raining #rainingday #study #DSS #TC #afternoon #KU #Monday  #September 1rd #lifestyle #Kul2omi  (ที่ Kasetsart University ☆)
fy-winner:

© B'MINHO | do not edit or crop logo.
naimabarcelona:

Inspiration for everydays
คือ… เล่นไรกัน ? #ควรนอนได้แล้วป่ะ #เล่นไข่กันอยู่ได้ #line #sticker #athome #night #goodnight #inbed #lifestyle #Kul2omi  (ที่ ☆ บ้านสาทร ☆)
this-running-yogi:

healthblr❤️